Terapie‎ > ‎

Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne

Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie przez dziecko świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu, a także usprawnianie ruchowe.

Poprzez kierowaną zabawę i odpowiednio dobrane ćwiczenia dziecko ma okazję do poznania własnego ciała, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości. Uczy się współpracy i zachowania w grupie, poznaje też otoczenie, w którym się znajduje, dzięki czemu może stawać się bardziej aktywne i kreatywne. Dziecko zyskuje coraz większą wiarę w siebie i nabywa poczucia bezpieczeństwa.

W zajęciach dla młodszych dzieci (poniżej 4r.ż) oraz dla dzieci z różnymi dysfunkcjami uczestniczą opiekunowie.