Terapie‎ > ‎

Rehabilitacja NDT-Bobath

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath skierowana jest do:

 • dzieci z wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami genetycznymi, innymi zaburzeniami rozwoju oraz wadami postawy;rodziców,
 • którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób odpowiednia pielęgnacja może wpływać na prawidłowy rozwój ich dziecka oraz których niepokoją u dziecka:asymetria (preferowanie przez dziecko jednej strony ciała:
  • głowa zwrócona zdecydowanie częściej w jedną stronę, skracanie jednej strony ciała, przez co dziecko ułożone jest jak rogalik),
  • prężenie się, robienie „mostków” na głowie i piętach,
  • niechęć do leżenia na brzuchu,
  • mała ruchliwość dziecka, mała różnorodność ruchów,
  • mocne zaciskanie rączek w piąstki,
  • za wysokie lub za niskie napięcie mięśniowe,
  • brak chęci do zabawy rączkami powyżej 4 miesiąca życia,
  • problemy z dużą motoryką, opóźnienie osiągania „kamieni milowych rozwoju” (np. brak podnoszenia głowy w powyżej 3-4 miesiąca życia, brak obracania się z pleców na brzuch powyżej 6 miesiąca itp.),
  • inne zaburzenie rozwoju psychomotorycznego.

NDT–Bobath to neurorozwojowa koncepcja całościowej terapii dziecka ukierunkowana na aktywność funkcjonalną. W terapii kładzie się nacisk na umożliwienie dziecku uczestnictwa we wszystkich sferach codziennego życia oraz minimalizowanie i zapobieganie powstawaniu problemów drugorzędnych, jak deformacje i przykurcze. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest prawidłowa ocena umiejętności posiadanych przez dziecko i jego możliwości, czyli umiejętności jakie może jeszcze nabyć. Zwraca się również oczywiście uwagę na to, czego dziecku brakuje (od strony zarówno motorycznej, czyli związanej z napięciem mięśniowym, wzorcami ruchu, jak i sensorycznej, percepcyjnej oraz poznawczej), aby mogło osiągnąć daną funkcję i mogło zdobywać nowe doświadczenia i sukcesy.

Terapia przebiega zwykle w sytuacjach zabawowych i wykorzystuje techniki wpływające na napięcie mięśniowe, ułatwianie i stymulowanie najbardziej zbliżonych do prawidłowych, lecz przede wszystkich użytecznych, wzorców ruchowych i wykorzystanie ich przez dziecko w określonej funkcji, która ma umożliwić dziecku uczestnictwo w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie.

W terapii NDT-Bobath cele terapii wyznaczane są razem z dzieckiem i jego rodziną, muszą być specyficzne, mierzalne, akceptowane przez wszystkich, realne oraz musi być określony czas osiągnięcia celu.

Odpowiednio wczesne rozpoczęcie właściwego usprawniania ma istotny wpływ na dalszy rozwój psychomotoryczny dziecka. Dlatego tak ważna jest uważna obserwacja zachowań noworodków i niemowlaków. Wielu problemom można zapobiegać dzięki odpowiednio kierowanej zabawie, prawidłowo wykonywanym zabiegom pielęgnacyjnym dziecka, pozycjach ułożeniowych lub podczas noszenia dziecka czy karmienia.