O mnie

Jestem magistrem fizjoterapii - absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W trakcie edukacji odbyłam praktyki w szpitalach, przychodniach, klinikach, domach spokojnej starości, przedszkolach, w dziennych ośrodkach opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Byłam wolontariuszką w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL. Miałam również możliwość przyjrzenia się systemowi rehabilitacji w Finlandii (Uniwersytet Jyväskylä) w ramach jednosemestralnej wymiany studenckiej Programu Socrates – Erasmus.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w:

 • Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa),
 • Ośrodku ACENTRUM Edukacyjno-Rehabilitacyjnym Centrum Wspierania Rozwoju (ul. Leżajska 1, 02-155 Warszawa),
 • Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji (Zagórze k/Warszawy, 05-462 Wiązowna),
 • Centrum Mowy i Ruchu ELF wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. (ul. Żytnia 13 lok 142, 01-014 Warszawa).
 • na wyjazdowych turnusach terapeutycznych dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, w których biorę udział regularnie od 2005 roku, organizowanymi przez:
-   Fundację PRZYJACIEL (ul. Nowolipki 27 lok. 1A, 01-010 Warszawa) wspólnie z ośrodkiem ACENTRUM,
-   ELF Centrum Mowy i Ruchu s.c.,
-   Centrum Terapeutyczne „UniqueCenter” (ul. Chudoby 77f, 03-287 Warszawa).

Nieustannie rozwijam się zawodowo uczestnicząc w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach: 
 • CRAFTA (Craniomandibular and Craniofacial Dysfunction and Pain), kurs podstawowy 2016;
 • VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków - SKOLIOZY, 2016;
 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation M.Knott Concept), kurs podstawowy 2015;
 • Techniki Manipulacyjne Kręgosłupa w koncepcji krótkodźwigniowej w zakresie pośrednim (MLMR- Minimal Lever Mid-Range), szkolenie 2015;
 • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków - SKOLIOZY, 2015;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, egzamin końcowy 2014;
 • Kongres EBTA "Wcześniak pozostaje wcześniakiem na zawsze...?", 2014;
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie 2014;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych, techniki zaawansowane, kurs 2014;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa, techniki zaawansowane, kurs 2014;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie kończyny górnej, techniki zaawansowane, kurs 2013;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie kończyny dolnej, techniki zaawansowane, kurs 2013;
 • NDT-Bobath Baby: ocena i terapia niemowląt, kurs 2013;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie górnej części kręgosłupa, techniki podstawowe, kurs 2013;
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym, warsztaty 2013;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa, techniki podstawowe, kurs 2013;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie kończyny górnej, techniki podstawowe, kurs 2012;
 • Terapia Manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha - badanie i leczenie kończyny dolnej, techniki podstawowe, kurs 2012;
 • Międzynarodowa konferencja z zakresu technik edukacyjnych i arteterapii, 2011;
 • Asymetria posturalna u niemowląt i dzieci, warsztaty 2011;
 • Podstawowy kurs koncepcji NDT-Bobath dla dzieci, 2011;
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, warsztaty 2010;
 • Kinesiology Taping: basic oraz advanced, kurs 2009-2010;
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block, szkolenie 2009;
 • Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego, szkolenie 2008;
 • Terapia Ręki, kurs 2008;
 • Integracja Sensoryczna: I i II stopień, kurs 2006-2007;
 • Kurs Podstawowy Koncepcji Halliwick, 2006;
 • Stymulacja Systemu Taktylnego, szkolenie 2006;
 • Ruch Rozwijający Bazujący na Pracy Weroniki Sherborne, kurs 2005;
 • Neuropedagogika, szkolenie 2005;
 • Masaż klasyczny: I i II stopień, kurs 2003-2004;
 • Dogoterapia, kurs 2004.