GABINET POWSTAŁ Z MYŚLĄ O WSZECHSTRONNYM WSPIERANIU ROZWOJU DZIECI ORAZ KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI RUCHOWEJ  DOROSŁYCH.

Nieustannie dokształcam się w kraju i za granicą. Staram się skutecznie pomagać pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności oraz wykorzystując najnowocześniejsze i uznane w świecie metody terapeutyczne.


W pracy z dziećmi wykorzystuję głównie neurorozwojową koncepcję NDT-Bobath i integrację sensoryczną. Pracuję z dziećmi m.in. z:
  • wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, m.in.: mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • chorobami genetycznymi, m.in.: zespołem Downa, zespołem Retta, zespołem Williamsa,
  • całościowymi zaburzeniami rozwoju, m.in.: autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • nadpobudliwością psychoruchową: ADD, ADHD.

Prowadzę również konsultacje oraz zajęcia dla dzieci z wadami postawy, trudnościami natury emocjonalnej i problemami w zachowaniu oraz problemami szkolnymi, m.in. z: nauką, dysleksją, dysgrafią, czytaniem, czynnościami manipulacyjnymi, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, koncentracją uwagi (na bazie zaburzeń przetwarzania zmysłowego).

W rehabilitacji dorosłych stosuję terapię manualną, PNF, kinesiology taping oraz masaż. Poza zabiegami relaksacyjnymi prowadzę fizjoterapię po udarach, urazach, zabiegach operacyjnych, w przebiegu chorób neurologicznych i kardiologicznych.